Oferta

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę inwestycji na etapie projektowania i realizacji. Zapewniamy szeroki zakres usług w dziedzinie geologii, hydrogeologii, geotechniki i wiercenia studni.

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I BADANIE GEOTECHNICZNE

 • wiercenia badawcze podłoża gruntowego
 • badania terenowe i laboratoryjne – rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych pod inwestycje
 • badanie zagęszczenia gruntów rodzimych i nasypów budowlanych
 • dokumentacje i opinie geotechnicznych oraz geologiczno-inżynierskie
 • sondowania geotechniczne DPL i SLVT,
 • badanie nośności podłoża gruntowego
 • projekty odwodnień wykopów budowlanych

HYDROGEOLOGIA

 • studnie wiercone i kopane (projekt, wykonanie, dokumentacja)
 • pompowanie pomiarowe (określenie wydajności studni i parametrów warstwy wodonośnej)
 • pobieranie próbek wody do badań bakteriologicznych i fizyko-chemicznych
 • wiercenie i instalacja piezometrów obserwacyjnych wraz z dokumentacją powykonawczą
 • dokumentacja hydrogeologiczna i operaty wodnoprawne

ROZPOZNANIE I DOKUMENTACJA ZŁÓŻ KOPALIN

 • projekty prac geologicznych dla potrzeb koncesji rozpoznania złóż kruszyw naturalnych
 • badania terenowe dla udokumentowania zasobów złóż
 • analizy granulometryczne gruntów sypkich
 • orzeczenia o jakości kruszywa naturalnego
 • dokumentacja zasobowa złóż surowców
 • pozostała dokumentacja dla koncesji na eksploatację złoża

BADANIA GEOLOGICZNE DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH:

 • dokumentacja geotechniczna określająca warunki posadowienia domów w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej

GEOTECHNICZNA OBSŁUGA BUDÓW

 • obiekty liniowe i inżynierskie
 • kompleksowa obsługa geotechniczna inwestycji budowlanych
 • protokoły odbioru

ODWIERTY POD POMPY CIEPŁA

 • głębokość do 100 m
 • przygotowanie pod instalację gruntowego wymiennika ciepła