Geologia inżynierska, geotechnika

Badania geologiczne gruntu, wiercenia geotechniczne, sondowania DP oraz CPTU, pomiary zwierciadła wody gruntowej oraz badania laboratoryjne wody. Opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

W ramach geologii inżynierskiej i geotechniki wykonujemy badania gruntu oraz opracowania geologiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Usługi świadczymy na terenie Poznania, Gniezna, Leszna oraz innych miast Wielkopolski. Wynikiem końcowym badań gruntu w zależności od skomplikowania warunków gruntowych oraz rodzaju projektowanego obiektu są:

 • opinia geotechniczna,
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego,
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska,
 • projekty geotechniczne,
 • projekty robót geologicznych.

Zakres usług geotechnicznychPoznaniu i innych miastach Wielkopolski

Przy wykorzystaniu bogatego zaplecza sprzętowego oraz własnego laboratorium oferujemy kompleksowe usługi geotechniczne dla Klientów z Poznania, Leszna i innych wielkopolskich miast. Wykonujemy:

 • wiercenia mechaniczne do 30 m.p.p.t. wiertnicą na podwoziu gąsienicowym oraz ręczne do 5-7 m p.p.t
  CEL PRAC: ustalenie profilu geotechnicznego, pomiar zwierciadła wód gruntowych, określenie charakteru poziomu wodonośnego (naporowy, swobodny, sączenia), pobranie prób do badań laboratoryjnych;
 • sondowania dynamiczne: DPL, DPM, DPH oraz DPSH
  CEL PRAC: określenie stopnia oraz wskaźnika zagęszczenia gruntów niespoistych;
 • sondowania statyczne CPT, CPTU
  CEL PRAC: ustalenie profilu geotechnicznego, pomiar zwierciadła wód gruntowych, określenie parametrów geotechnicznych gruntu in situ;
 • badania laboratoryjne pobranych podczas wierceń prób gruntów
  CEL PRAC: wyznaczenie parametrów geotechnicznych nawierconych gruntów (wilgotności naturalnej, współczynnika filtracji gruntów, stopnia plastyczności, określenie granic konsystencji, składu granulometrycznego, zawartości materii organicznej);
 • badania laboratoryjne wody gruntowej
  CEL PRAC: oznaczenie agresywności środowiska wodnego badanego terenu w stosunku do materiałów budowlanych (betonu, stali).

Badania geotechniczne gruntu przed rozpoczęciem budowy

Badanie geotechniczne gruntu jest jednym z niezbędnych kroków, które należy wykonać przed rozpoczęciem budowy. Jeśli szukasz doświadczonych specjalistów zajmujących się odwiertami geologicznymi, sondowaniem i analizą laboratoryjną na terenie Wielkopolski, w tym Poznania czy Gniezna, skorzystaj z usług geotechnicznych naszej firmy. Zapraszamy do kontaktu!