Geotechniczna obsługa budów

Profesjonalny i kompleksowy nadzór geotechniczny nad robotami ziemnymi, fundamentowaniem oraz wzmacnianiem podłoża gruntowego

Mając świadomość, jak ważne jest właściwe wykonanie wykopów, zagęszczenie podłoża czy stabilizacji gruntu, przedstawiamy ofertę na kompleksową obsługę geotechniczną budów, aby prowadzone prace ziemne były wykonywane właściwie. Pozwoli to zoptymalizować koszty oraz podnieść jakość wykonanych prac. Realizacja badań geotechnicznych jest wykonywana przez doświadczony i kompetentny zespół osób z wykorzystaniem certyfikowanego oraz regularnie kalibrowanego sprzętu. Nasze usługi wykonujemy w Gnieźnie, Lesznie, Poznaniu oraz innych miastach województwa wielkopolskiego. W ramach kontroli jakości prac ziemnych oferujemy:

  • Odbiory wykopów fundamentowych (potwierdzane wpisem do dziennika budowy),
  • weryfikację warunków gruntowo-wodnych z założeniami projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,
  • badania zagęszczenia gruntów rodzimych i nasypów budowlanych metodami terenowymi i laboratoryjnymi (sondowania dynamiczne, metoda Proctora),
  • badania nośności warstw konstrukcyjnych dróg oraz podłoży posadzek przemysłowych lekką płytą dynamiczną HMP i płytą statyczną VSS,
  • określanie przydatności gruntów pochodzących z wykopów fundamentowych,
  • protokoły końcowe z przeprowadzonych prac.

Badania geotechniczne pod budowę domu jednorodzinnego Poznań i okolice

Odwierty prowadzone w ramach badań wymaganych pod budowę domu jednorodzinnego oraz innych obiektów, pozwalają uzyskać podstawowe informacje na temat gruntu, na którym powstać ma inwestycja. Poprzez określenie odpowiedniej kategorii geotechnicznej, właściciel ziemi może prawidłowo wybrać rodzaj fundamentu oraz izolacji budynku, a także – w razie potrzeby – wykonać zalecone odwodnienia na działce. Zapraszamy do kontaktu Klientów z Poznania, Leszna oraz okolicznych miejscowości.

Badania geotechniczne gruntu przed rozpoczęciem budowy

Ekspertyza wykonana przed rozpoczęciem prac pozwala na uzyskanie pozwolenia na budowę. Zagrożenia wynikające z niepoprawnie wykonanej ekspertyzy lub zignorowania zaleceń mogą doprowadzić nie tylko do podmakania fundamentów, ale również utraty stabilności budynku. Badania geotechniczne gruntu do dokumentacji mogą wykonywać tylko osoby uprawnione.