Rozpoznanie i dokumentacja złóż kopalin

Projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczna, projekt zagospodarowania złoża, plan ruchu zakładu górniczego, badania laboratoryjne kruszyw
Geo-Aqua zajmuje się także rozpoznaniem i dokumentowaniem złóż kopalin. W związku z tym wykonujemy następujące prace:
Projekty prac geologicznych dla potrzeb koncesji rozpoznania złóż kruszyw naturalnych;
Badania terenowe dla udokumentowania zasobów złóż;
Ustalanie jakości kopaliny poprzez zastosowanie specjalistycznych badań laboratoryjnych;
Orzeczenia o jakości kruszywa naturalnego;
Dokumentacja zasobowa złóż surowców oraz dla koncesji na eksploatację złoża;
Projekty zagospodarowania złoża, plany ruchu zakładu górniczego;
Konsultacje przy uzyskiwaniu koncesji na wydobycie kopaliny i decyzji środowiskowej.