Badanie zanieczyszczeń gruntu

Analiz próbek gruntu, określanie stopnia zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego, raport o zanieczyszczeniach
Zespół geologów z firmy Geo-Aqua może wykonać dla Państwa specjalistyczne wiercenia geologiczne podczas, których zostaną pobrane próbki gruntu na potrzeby badań laboratoryjnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz chemicznych i uzyskanych wyników sporządzimy raport o stopniu zanieczyszczeń środowiska gruntowo wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi.